رتبه بندی بیمه های ایران

این پایگاه بر اساس تعداد مقالات علمی نوشته شده برای هر یک از شرکتهای بیمه، آنها را رتبه بندی می نماید.


آمار پژوهشهای صنعت بیمه ایران در یک نگاه

1,927,560 کل مقالات 12,072 مقالات صنعت بیمه 175,481 صفحه 258,551 تعداد نمایش بیمه ها 0 فراخوان پژوهشی صنعت بیمه* 283 طرح پژوهشی صنعت بیمه* 55 کنفرانسهای صنعت بیمه 5 نشریات صنعت بیمه
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

آخرین مقالات کنفرانسی صنعت بیمه

پژوهشگران صنعت بیمه


  • پژوهشکده بیمه
    این پایگاه با حمایت پژوهشکده بیمه توسط مجموعه سیویلیکا از تحلیل محتوایی و داده کاوی مقالات علمی کشور پیاده سازی شده و به صورت لحظه ای به روز می شود

بیمه های برتر ایران

رتبه بندی فوق بر اساس مجموع تعداد کل مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شرکتهای بیمه ای کشور نوشته اند.


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.