رتبه بیمه ها

رتبه بندی بیمه های ایران

رتبه بندی فوق بر اساس تعداد مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شرکتهای بیمه ای نوشته اند


رتبه بندی علمی بیمه ها چیست؟

منظور از رتبه بندی علمی بیمه ها رده بندی بیمه های کشور بر اساس تعداد مقالاتی است که توسط پژوهشگران و نخبگان کشور با محوریت هر شرکت بیمه ای تهیه و در کنفرانسها علمی و ژورنالهای تخصصی ثبت و منتشر شده است.

در هر یک از مقالات به صورت مشخص روی یکی از موضوعات هر بیمه تحقیق و مطالعه شده است.

مقاله چه ارزشی برای صنعت بیمه دارد؟

هیچ حوزه حرفه ای مبرا از تحقیق و توسعه نیست. در این بین صنعت بیمه نیاز دارد تا هر چه بیشتر علاوه بر اطلاع از آخرین وضعیت صنعت بیمه در سطح جهان، به پالایش و ارتقاء خود از طریق تحقیق و مطالعات موردی بپردازد.
عمده مقالات نوشته شده برای بیمه ها، از نوع مطالعات موردی هستند که توسط محققان مختلف به صورت پروژه های اختصاصی و یا در قالب پایان نامه ها انجام شده و نتایج آن در قالب مقالات تخصصی به صورت عمومی منتشر شده است.

شرکتهای بیمه ای که بیشترین ارتباط را با پژوهشگران و دانشگاهیان داشتند و مقالات بیشتری در مطالعه و بررسی آنها تهیه شده در این بخش مشخص و پیشرو هستند.

جایگاه سیویلیکا چیست؟

پایگاه سیویلیکا (www.CIVILICA.com) ناشر تخصصی مقالات کنفرانسها و ژورنالهای علمی کشور است و مقالاتی که مورد تایید هیات داوران کنفرانسها و ژورنالهای کشور بوده است را نمایه می نماید. مقالات پس از نمایه سازی به صورت لحظه ای تحلیل محتوایی می شوند و نتایج مقالات در قالبهای مختلفی برای صنعتهای مختلف نمایش داده می شود. سیویلیکا هیچ گونه داوری روی مقالات و نتایج تحلیلها انجام نمی دهد و نتایج را به صورت شفاف، مستند و قابل دسترسی منتشر می نماید.

ما چه کمکی می توانیم ارائه نماییم؟

این پایگاه به صورت مشخص می تواند همکاریها و حمایتهای زیر را برای بیمه ها و واحدهای تحقیق و توسعه ارائه نماید

  • امکان ارائه دفترچه های پژوهشی، شامل فول تکست کلیه مقالات منتشر شده برای یک بیمه خاص و یا در محور علمی مشخص در قالب PDF و یا لوح فشرده.
  • همکاری با بیمه ها برای تدوین فراخوانهای علمی و پژوهشی برای انجام مطالعات ویژه توسط محققان و انتشار هر چه وسیعتر این فراخوانها در سطح جامعه علمی کشور
  • همکاری با بیمه ها به منظور ارتباط قویتر با جامعه دانشگاهی و حمایت مادی از پایان نامه های تعریف شده و یا هدایت پایان نامه ها به منظور پوشش نیازهای علمی بیمه