طرح های پژوهشی صنعت بیمه


لیست طرح های پژوهشی صنعت بیمه

 • پوستر
  ۱. بررسی کیفیت خدمت واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه های اتومبیل در شرکت های بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات گزارش: ۱۶۷
  چکیده:

  طرح پژوهشی "بررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه های اتومبیل در شرکت های بیمه " با رویکردی کاربردی به منظور بهبود روند ارزیابی خسارت و پرداخت آن انجام شده است. این طرح ابتدا به بررسی قوانین و مقررات حاکم بر بیمه های اتومبیل در کشور ایران (با تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و پرداخت خسارت) پرداخته است. در بخش دوم این طرح با نگاهی به مقررات بیمه ای و فرآیندهای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه اتومبیل در ایران و برخی کشورهای منتخب جهان به شناسایی عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار ...

 • پوستر
  ۲. بررسی بیمه سیل در ایران و سایر کشورهای منتخب

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات گزارش: ۱۶۷
  چکیده:

  خلاصه مدیریتی طرح پژوهشی "بررسی بیمه سیل در ایران و سایر کشورهای منتخب" یکی از ضروریات مورد نیاز صنعت بیمه در ایران است. در گذشته مطالعات و پژوهش های اندکی در زمینه بیمه سیل صورت گرفته است. اهمیت توجه به بیمه سیل از آنجا است که خسارات سیل های رخ داده در ایران قابل توجه است و سال به سال نیز به شکل قابل توجهی به مقدار آن افزوده می شود. برای مثال سیل های سال 2017 در ایران به نقل از پایگاه داده فجایع طبیعی بین المللی در ابعادی بیش از 40 هزار کیلومتر مربع رخ داده که منجر به مرگ 60 ...

 • پوستر
  ۳. ساز و کار ارایه محصولات بیمه خرد

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات گزارش: ۱۶۹
  چکیده:

  خلاصه مدیریتی در این طرح تلاش شده است که علاوه بر ارایه تعاریف و کلیاتی درباره محصولات بیمه خرد، موضوعاتی چون مقررات و نظارت بر بیمه های خرد، مدل های کسب وکار برای ارایه این نوع از بیمه ها و نیز محصولات رایج بیمه خرد در کشورهای مختلف، به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرند. طبق یافته های تحقیق، گرچه در کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در رابطه با نظارت بر بیمه های خرد وجود دارند، اما توصیه ها و تجربه های موجود در این زمینه، بیشتر بر مبنای نظارت مبتنی بر ریسک هستند. هم چنین در زمینه ...

 • پوستر
  ۴. مطالعه تطبیقی فرآیند طراحی پوشش های جدید بیمه ای در کشورهای منتخب

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات گزارش: ۲۳۳
  چکیده:

  خلاصه مدیریتی ما در عصری زندگی می کنیم که به عصر تغییر شهرت یافته است. در گذشته ارایه فناوری های جدید در بازه های زمانی بسیار طولانی مدت محقق می شود، اما امروزه ممکن است در هر لحظه فناوری جدیدی به بازار ارایه گردد. وجود این نیازهای جدید مستلزم ارایه پاسخ های جدیدی می باشد که بخشی از این نیازها و پاسخ ها مربوط به صنعت بیمه های بازرگانی است. به عنوان مثال اگر در گذشته مردم یا شرکت نیازمند حفظ دارایی های مادی خود بودند و برای رفع آن پوشش های بیمه ای داشتند که دارایی های مادی آنها ...

 • پوستر
  ۵. تحلیل ادواری بازار بیمه کشور (گزارش تحلیلی سال 1396 شماره 1)

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۹۷
  چکیده:

  محصول صنعت بیمه آرامش و اطمینان و امید نسبت به آینده است. همانند هر بازاری، هرچه کارکرد و سازوکار بازار بیمه متشکل تر، شفاف تر و کاراتر باشد، محصول با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می شود. در این رهگذر شناسایی وضعیت موجود و وضعیت بهینه در صنعت بیمه می تواند به عنوان نقشه راه پیشرفت بیمه در نظر گرفته شود. در این راستا بخش تحلیل وضعیت بازار بیمه کشور، در دو محور تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم انداز آتی بازار بیمه سازمان دهی شده است. 
  تحلیل وضعیت موجود حاکی از آن است که روند ...

 • پوستر
  ۶. اوراق بهادار بیمه ای با رویکرد نیاز بازار بیمه کشور ایران

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۲۰
  چکیده:

  امروزه در کشورهای گوناگون دنیا به منظور به وجود آوردن انگیزه در میان صاحبان سرمایه و کاهش ریسک های احتمالی از تخصیص منابع آنها در امور متعدد ، انواع گوناگون ابزارهای مالی ابداع و در قالب نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار می گیرد. یکی از نهادهای مهم در بازارهای اقتصادی و مالی که می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند ، بیمه است. این نهاد به مردم کمک می کند تا ریسک بعضی از خطرات را در زندگی خود کاهش دهند. از طرفی شرکت های بیمه ای برحسب بیمه نامه هایی که برای ...

 • پوستر
  ۷. بررسی مدل های به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه با تمرکز بر بازاریابی و فروش

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۸
  چکیده:

  در شرایط رقابتی بازار بیمه در سال های اخیر و با توجه به استقرار نظام های نظارتی بر خدمات بیمه ای در بیشتر کشورهای دنیا، ایجاد تمایز در این خدمات کار دشواری شده و صنعت بیمه در کل دنیا به خصوص در رشته های غیر زندگی، به سمت کالایی شدن پیش رفته که در ایران نیز این معضل وجود دارد؛ به این معنی که خدماتی که شرکت ها ارایه می کنند، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و بنابراین مشتری ترجیح می دهد ارزان ترین را انتخاب کند؛ یعنی قیمت تنها عامل تمایز می باشد. از سوی دیگر، با رشد فناوری اطلاعات ...

 • پوستر
  ۸. معرفی برخی سامانه های ثبت تقلب بیمه ای در جهان

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۴
  چکیده:

  برای مدتهای مدید، درسرتاسر جهان شخصیتهای بیمهای طراز اول به این نتیجه رسیده بودند که مصلحت در این است که وانمود کنند تقلب مساله ساز نیست. آنان سعی می کردند که "تقلب" را گرفتاری کوچک و هزینه طبیعی کسب و کار قلمداد کنند که فقط برای شرکتهای با مدیریت بد اتفاق میافتد ولی ورود شرکتهای بیمه ای جدید به بازار بیمه و رقابت فزآینده آنها که با کاهش درآمدهای حق بیمه برای شرکتها همراه بوده است در کنار افزایش خسارتها باعث شده است که شرکتها به استراتژی کاهش هزینه روی آورند. بیمه گران که ...

 • پوستر
  ۹. کاربرد علوم اکچویرال در بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
 • پوستر
  ۱۰. بررسی پرسشنامه، جدول مشخصات، کلوزهای مرتبط و اصول و ضوابط حاکم بر شرایط عمومی بیمه نامه های تمام خطر مهندسی در حال ساخت

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۵۵۹
  چکیده:

  یکی از ویژگی های بارز بیمه های تمام خطر مهندسی (بیمه نامه تمام خطر نصب و بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران) تنوع و پیچیدگی ریسک این بیمه نامه ها می باشد.
  از پوشش های حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله، طوفان، گردباد، رانش، لغزش و ... گرفته که هیچ کدام فعل و اراده انسان ها در آن دخیل نمی باشند تا حوادثی از قبیل آتش سوزی، سقوط، سرقت، انفجار و ... که فعل و اراده انسان ها در آن دخیل می باشند.
  به همین خاطر این تنوع و پیچیدگی، همیشه نگرانی ها و دغدغه هایی را برای بیمه گران ...

 • پوستر
  ۱۱. بررسی نقاط ضعف و قوت استفاده از پول رمزگذاری شده و به طور خاص بیت کوین در صنعت بیمه ایران با تاکید بر بیمه اتکایی

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۵
  چکیده:

  با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و چالش های جهانی موجود در صنعت بیمه، آشنایی و تسلط بر سیستم های تبادلات پولی جدید ضروری است. این سیستم ها می توانند برآوردکننده بسیاری از نیازهای کشور در صنعت های حساس و استراتژیک مانند بیمه اتکایی باشند. صنعت بیمه به عنوان یک صنعت پیشرو در استفاده از علوم روز دنیا و همچنین صنعتی مهم و تاثیرگذار که مورد هدف تهدیدهای خارجی بوده، نیازمند دارابودن بسترهای لازم برای استفاده از ابزازهای متنوع در شرایط حساس است. یکی از ابزارهای نوین در مبادلات بین ...

 • پوستر
  ۱۲. معرفی برخی سامانه های ثبت تقلب بیمه ای در جهان

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۴
 • پوستر
  ۱۳. فناوری اطلاعات؛ آینده متفاوت صنعت بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۸۱
  چکیده:

  صنعت بیمه از دیرباز به عنوان یکی از برترین نهادهای فعال در حوزه مالی در کشورها شناخته شده است و تاثیرگذاری این صنعت بر پویایی و پیشرفت اقتصاد، بر کسی پوشیده نیست. هرچند که از یکسو با توجه به ماهیت و از سویی دیگر با توجه به اهمیت فعالیت این نهاد، بیمه گران همواره در تلاش جهت به روزآوری و تطبیق خود با تغییرات پویای محیطی به ویژه موضوعات فناورانه بوده اند؛ لکن، آنچه که در قرن بیست و یکم موجب ایجاد تنش و چالش های جدی برای صنعت بیمه گردیده است، رسوخ همه جانبه فناوری در ساختارهای ...

 • پوستر
  ۱۴. ارایه سیستم تقاضا برای خانوارهای ایرانی به منظور برآورد کشش های حق بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۷۵
  چکیده:

  در این پژوهش به بررسی ارتباط بین هزینه های خانوار و اثر متقابل آن ها بر یکدیگر پرداخته شده است. به همین منظور، از سیستم تقاضای تقریبا ایده ال درجه دوم (QUAIDS) استفاده کرده و ارتباط بین تقاضای هر گروه کالا با متغیرهای مرتبط و تقاضای سایر گروه ها بررسی شده است. 
  در این تحقیق، کالاهای مصرفی خانوار به دو گروه تقسیم شده اند. در گروه اول، اقلام مصرفی خانوار را به گروه های خوراکی، پوشاک، مسکن، انرژی و سوخت، بهداشت و درمان، حق بیمه و سایر هزینه ها تقسیم شدند. در گروه دوم، ...

 • پوستر
  ۱۵. مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های بدنه و ماشین آلات کشتی

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۷۰
  چکیده:

  با پیشرفت هایی که در عرصه تکنولوژی و فن آوری اطلاعات در عصر حاضر ایجاد شده , وسایط حمل ونقل با قابلیت های گنجایش مسافر و بار بیشتر و همچنین با سرعت بالا به بازار عرضه و مورد استفاده قرار گرفته است. کشتی های قاره پیما در زمینه جابه جایی مسافر و حمل و نقل بار به کار گرفته شده و کشتی های جنگی و زیر دریایی های بزرگ جهت تامین امنیت و جلوگیری از هجوم بیگانگان به کار گرفته شده است. علی رغم داشتن مزایای بیشمار در توسعه اقتصادی و جابه جایی بار و مسافر و فراهم نمودن آسایش و راحتی , ...

 • پوستر
  ۱۶. گزیده آماری مرتبط با بیمه شخص ثالث

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۰
  چکیده:

  طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 2015 تعداد کشته های ناشی از حوادث جاده ای سالانه به رقمی در حدود 25؍1 میلیون نفر می رسد. حوادث جاده ای در جایگاه اول عامل فوت در بین رده های سنی 29-15 سال قرار دارد. از هر 4 کشته ناشی از حوادث جاده ای، 3 نفر آنها مرد و 1 نفر آنها زن است. کشورهایی که در سطوح درآمدی پایین قرار دارند بالاترین نرخ کشته های ناشی از حوادث جاده ای را به خود اختصاص می دهند به گونه ای که این رقم در بین کشورهای کم درآمد به 1؍24 نفر به ازای هر 100.000 ...

 • پوستر
  ۱۷. ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه در کشور

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۵۸
  چکیده:

  گزارش پژوهشی "ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه در کشورها" یکی از گزارش های تفویض شده از طرف بیمه مرکزی ج.ا. ایران است که با رویکردی کاربردی انجام شده است. 
  سهم نگهداری مبلغی است که شرکت می تواند و مایل است از یک ریسک خاص و یا گروهی از ریسک هایی را که می پذیرد، به حساب خود نگهداری کند و شرکت های بیمه ای برای اینکه بتوانند به فعالیت بیمه گری خود ادامه دهند و بتوانند به تعهدات خود در قبال پوشش های پذیرفته شده و بیمه گذاران عمل کنند؛ باید برنامه های مشخصی ...

 • پوستر
  ۱۸. شرایط عمومی پیشنهادی بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۲
  چکیده:

  مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان ارایه ضمانت نامه توسط شرکت های بیمه و پوشش ریسک های سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته است و در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول تجارب کشورها در زمینه صدور ضمانت نامه، نهاد قانونی مقررات گذار و ناظر بر عملکرد شرکت های صادرکننده ضمانت نامه، تفاوت بیمه نامه و ضمانت نامه، سازوکار ضمانت نامه بانکی در ایران، مقررات بین المللی حاکم بر ضمانت نامه ها و سازوکار صندوق ضمانت صادرات ایران برای صدور ضمانت نامه مورد مطالعه قرار گرفت. در ...

 • پوستر
  ۱۹. شناخت و تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۷۳
  چکیده:

  صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. لذا کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت خواهد داشت. عملیات بیمه های اتکایی به عنوان یک مکانیزم مناسب برای تقسیم و توزیع ریسک است. بنابراین ایجاد بستر لازم رقابت برای صنعت بیمه کشور مستلزم آن است که ساختار بازار بیمه های اتکایی نیز از کارایی لازم برخوردار باشد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران، بررسی ساختار آن از لحاظ رقابتی یا انحصاری ...

 • پوستر
  ۲۰. طرح تاثیر شرایط آب و هوایی بلند مدت در تولید علوفه مراتع به منظور برآورد تولید جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان سایت چاه باقر شاهرود (فاز اول)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۷۸
  چکیده:

  جهت بررسی و تعیین اثرات بارش بر تولید مرتع چاه باقر، نوسانات تولید علوفه در زمان و شرایط مختلف بارندگی بررسی شد. دو تیپ گیاهی شامل تیپ قیچ- درمنه- شور درختچه ای(تیپ 1) و تاغ- درمنه- قیچ(تیپ 2) شناسایی شد. مطالعات پوشش گیاهی، فنولوژی، اقلیم و خاکشناسی انجام شد. رطوبت خاک ابتدا با استفاده از TDR و سپس با استفاده از روش وزنی اندازه گیری شد. جهت بررسی و تحلیل تاثیر بارش ها بر میزان پوشش بین سال های اجرای طرح از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دانکن استفاده شد. برای تعیین میزان ارتباط ...