رتبه بیمه ها در سال 1394

رتبه بندی بیمه های ایران در سال 1394

رتبه بندی شرکتهای بیمه بر اساس مقالات نوشته شده در سال 1394


_RANKBOX1TITLE

_RANKBOX1DESC

رتبه بندی علمی بیمه ها چیست؟

منظور از رتبه بندی علمی بیمه ها رده بندی بیمه های کشور بر اساس تعداد مقالاتی است که توسط پژوهشگران و نخبگان کشور با محوریت هر شرکت بیمه ای تهیه و در کنفرانسها علمی و ژورنالهای تخصصی ثبت و منتشر شده است.

در هر یک از مقالات به صورت مشخص روی یکی از موضوعات هر بیمه تحقیق و مطالعه شده است.

مقاله چه ارزشی برای صنعت بیمه دارد؟

هیچ حوزه حرفه ای مبرا از تحقیق و توسعه نیست. در این بین صنعت بیمه نیاز دارد تا هر چه بیشتر علاوه بر اطلاع از آخرین وضعیت صنعت بیمه در سطح جهان، به پالایش و ارتقاء خود از طریق تحقیق و مطالعات موردی بپردازد.
عمده مقالات نوشته شده برای بیمه ها، از نوع مطالعات موردی هستند که توسط محققان مختلف به صورت پروژه های اختصاصی و یا در قالب پایان نامه ها انجام شده و نتایج آن در قالب مقالات تخصصی به صورت عمومی منتشر شده است.

شرکتهای بیمه ای که بیشترین ارتباط را با پژوهشگران و دانشگاهیان داشتند و مقالات بیشتری در مطالعه و بررسی آنها تهیه شده در این بخش مشخص و پیشرو هستند.

جایگاه سیویلیکا چیست؟

پایگاه سیویلیکا (www.CIVILICA.com) ناشر تخصصی مقالات کنفرانسها و ژورنالهای علمی کشور است و مقالاتی که مورد تایید هیات داوران کنفرانسها و ژورنالهای کشور بوده است را نمایه می نماید. مقالات پس از نمایه سازی به صورت لحظه ای تحلیل محتوایی می شوند و نتایج مقالات در قالبهای مختلفی برای صنعتهای مختلف نمایش داده می شود. سیویلیکا هیچ گونه داوری روی مقالات و نتایج تحلیلها انجام نمی دهد و نتایج را به صورت شفاف، مستند و قابل دسترسی منتشر می نماید.

ما چه کمکی می توانیم ارائه نماییم؟

این پایگاه به صورت مشخص می تواند همکاریها و حمایتهای زیر را برای بیمه ها و واحدهای تحقیق و توسعه ارائه نماید

  • امکان ارائه دفترچه های پژوهشی، شامل فول تکست کلیه مقالات منتشر شده برای یک بیمه خاص و یا در محور علمی مشخص در قالب PDF و یا لوح فشرده.
  • همکاری با بیمه ها برای تدوین فراخوانهای علمی و پژوهشی برای انجام مطالعات ویژه توسط محققان و انتشار هر چه وسیعتر این فراخوانها در سطح جامعه علمی کشور
  • همکاری با بیمه ها به منظور ارتباط قویتر با جامعه دانشگاهی و حمایت مادی از پایان نامه های تعریف شده و یا هدایت پایان نامه ها به منظور پوشش نیازهای علمی بیمه