رتبه بندی بیمه های ایران

این پایگاه بر اساس تعداد مقالات علمی نوشته شده برای هر یک از شرکتهای بیمه، آنها را رتبه بندی می نماید.


آمار پژوهشهای صنعت بیمه ایران در یک نگاه

۸۵۶,۴۴۶ کل مقالات ۵,۸۵۶ مقالات صنعت بیمه ۸۸,۴۸۲ صفحه ۸,۳۵۷ تعداد نمایش بیمه ها ۰ فراخوان پژوهشی صنعت بیمه* ۲۰۵ طرح پژوهشی صنعت بیمه* ۳۴ کنفرانسهای صنعت بیمه ۴ نشریات صنعت بیمه
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

پژوهشگران حوزه بانکداری


بیمه های برتر ایران

رتبه بندی فوق بر اساس مجموع تعداد کل مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شرکتهای بیمه ای کشور نوشته اند.


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.